hesjes-SponsorsKinderen zijn enthousiast kennen geen risico’s en zien geen gevaren, daarom gebeuren er veel ongelukken met kinderen in het verkeer. Jaarlijks zijn er 23.000 verkeersongevallen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Hiervan houdt gemiddeld 5-7 van de 100 blijvend letsel. Dit betekent per jaar zo’n 1.600 jeugdige verkeersslachtoffers met blijvend letsel en zelfs 9 dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie tot 14 jaar.

Stichting SafetyForKids wil de basisscholen daarom gaan voorzien van veiligheidshesjes die beschikbaar gesteld worden door het bedrijfsleven. In het kader van het maatschappelijk belang doneert uw bedrijf de veiligheidshesjes en steunt u daarmee ook nog eens een goed doel. Per veiligheidshesje gaat er een vast bedrag naar het goede doel. De veiligheidshesjes zullen worden voorzien van uw bedrijfsnaam en het goede doel.

Een samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het uiteindelijke doel van de stichting SafetyForKids. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De media geeft graag aandacht aan deze wijze van maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven en de scholen zijn zeer gebaat bij deze vorm van donaties welke bijdraagt aan de veiligheid van de kinderen.

Voor prijzen en uitgebreide informatie kunt u contact opnemen via onze ambassadeur of stuur een mail naar info@safetyforkids.nl

Marijke Korendijk 06-81480915